Illustraties

Soms kan de kleinste gebeurtenis leiden tot vreemde gedachtenkronkels. Dit proces is ideaal om vluchtig op papier neer te zetten.