Over de LSOVD

Wie zijn wij?

De LSOVD, de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers, is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al ruim 35 jaar actief inzet voor ouders en andere familieleden van druggebruikers. Doel is hun belangen te behartigen en de weerbaarheid te vergroten o.a. door middel van lotgenotencontact en daardoor ontstaat er meer kans op effect voor hun drugsverslaafde familieleden.

De LSOVD is als familieorganisatie één van de 20 lidorganisaties van het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz). Samen met andere lidorganisaties maken we o.a. gebruik van het scholingspakket, materiaal en deskundigheidsbevordering van PGO.

Het lotgenotencontact vindt plaats d.m.v. de digitale en telefonische hulpdienst, gespreksgroepen en cursussen. De groepen vinden op dit moment alleen plaats in Zuid-Nederland.

De LSOVD ontvangt geen subsidies, en wordt gefinancierd door een bijdrage van de deelnemers en donaties van anderen, die de organisatie een warm hart toedragen.